Currently browsing

marec 2021, Page 2

3. pôstna nedeľa

Piesne: 81, 82, 109 Text: Ef 5, 1-8; Lk 11, 14-28 Modlitba: Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje …

2. pôstna večiereň

Piesne: 87, 96, 428 Text: Mt 10, 37-40 Modlitba: Milosrdný a večný Bože náš, ďakujeme Ti úprimne, že si svojho Syna vydal …