Currently browsing

február 2022

Zborový život v mesiaci február

Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Efezským 4,26 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február: