Večerné služby Božie 2.04.2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích 2.04.2019.