Zborový život v mesiaci jún

Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti.

Príslovia 16,24

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún: