Stretnutie mužov LOS

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo stretnutia mužov LOS v Dolnom Kubíne.

Téma: Manžel, otec v rodine.