Služby Božie – 1.slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1.slávnosť svätodušná.