Služby Božie – 1.nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa otcov

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1.nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa otcov.