Služby Božie – 2.nedeľa po Svätej Trojici_Rodinné Služby Božie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2.nedeľa po Svätej Trojici_Rodinné Služby Božie.