Služby Božie – 1.nedeľa adventná_Pamiatka posvätenia chrámu Božieho L.Peter

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1.nedeľa adventná_Pamiatka posvätenia chrámu Božieho L.Peter.