Služby Božie – Nedeľa večnosti

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa večnosti.