Oznámenie o zatvorení kostolov v našom zbore

Milí bratia, drahé sestry v Pánovi.

Vládou vyhlásený celoštátny plošný lockdown zatvoril aj náš kostol. Nie je to však až také veľké prekvapenie, pretože situácia posledných dní a týždňov tomu nasvedčovala. Služby Božie počas 1 . a 2. adventnej nedele sa teda neuskutočnia. Prvú sviečku na adventnom venci zapálime každý v svojom domove.

Dôverujme napriek tejto situácii Pánu Bohu, že On dokáže zlé obrátiť na dobré a v pokore nasledujme Toho, ktorý prichádza skromný a nevinný.

Na stránke zboru nájdete vždy domácu pobožnosť, keď sa služby Božie konať nebudú. Zároveň aj online nájdete veľké množstvo služieb Božích. Vďaka Pánu Bohu za to.

Tiež si dovoľujeme si osloviť všetkých vás, ktorí nie sú zaočkovaní, aby neodmietali túto pomoc, ktorá môže zachrániť ich životy aj životy ich blízkych.

Nech pokoj a milosť Pána Ježiša Krista ostáva s nami.

Predsedníctvo CZ ECAV Liptovský Peter