Služby Božie – 1. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. adventná nedeľa.

Piesne: 15, 262, 3, 297, 17, A73.