Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok.

Piesne: 210, 71, 36, 72, 76, A22.