Služby Božie – 2. slávnosť veľkonočná_Veľkonočný pondelok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. slávnosť veľkonočná_Veľkonočný pondelok.

Piesne: 142, 145, 126, 602, A34.