Zborový život v mesiaci máj

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje,
ak je v tvojej moci vykonať to.

    Príslovia 3, 27


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci máj: