Služby Božie – 5. nedeľa po Veľkej noci_Deň matiek

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Veľkej noci_Deň matiek.

Piesne: 374, 136, 126, 343, A61.