Služby Božie – Nedeľa po vstúpení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa po vstúpení.

Piesne: 157, 547, 549, 498, A 64.