Currently browsing

Page 2

1. nedeľa po Zjavení

Piesne: 20, 58, 285 Texty: Rim 10, 16-21;    Lk 2, 41-52 Modlitba: Hospodine, večný Bože, náš Otče, vo svojom Synovi Pánovi …

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Piesne: 59, 35, 63 Texty: Iz 60, 1-6; Mt 2, 1-12 Modlitba: Nebeský Bože, Pane neba i zeme, chválime Ťa za to, …

Nedeľa po Novom roku

Piesne: 72, 74, 520 Texty: 1.Pt 4, 12-19;  Ján 4, 25-40 Modlitba: Všemohúci a milostivý Bože, Ty si s nami skrze svojho …

Nový rok

Piesne: 70, 351, 69 Texty: Rímskym 8, 28-32;  Lukáš 2, 21-24 Modlitba: Všemohúci večný Bože a láskavý náš nebeský Otče, na počiatku …

Záver občianskeho roka

Piesne: 65, 36, 359 Texty: Žalm 27; Lukáš 12, 22-34 Modlitba: Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne a …

Nedeľa po Vianociach

Piesne: 210, 62, 54 Texty: 2. Tim 4, 1-4;  Mt 21, 42-46; Modlitba: Milý Bože a Otče náš nebeský, Ty si dal …

2. slávnosť vianočná

Piesne: 59, 49, 53 Texty: Sk 6, 8-15; 7, 54-60; Mt 23, 34-39; Modlitba: Veľký a dobrotivý náš Bože, oslavujeme Ťa za …

1. slávnosť vianočná

Piesne: 31, 40, 52 Texty: Títovi 2, 11-14; Mt 1, 18-23; Modlitba: Milosrdný a dobrotivý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že si …