Currently browsing

Page 2

Stretnutie mužov LOS

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo stretnutia mužov LOS v Dolnom Kubíne. Téma: Manžel, otec v rodine.

Zborový život v mesiaci jún

Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Príslovia 16,24 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún:

Zborový život v mesiac máj

Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba. …