Currently browsing

Page 2

Štedrý večer

Piesne: 22, 642, 60 Text: Lukáš 2, 1-14 Modlitba: Svätý a mocný Bože, oslavujeme dnes Tvoju vernosť a otcovskú lásku, lebo si splnil svoje …

Zborový život v mesiaci december

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Zachariáš 9,9b Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci december: