Služby Božie – 1. nedeľa po Sv. Trojici_zborový zájazd

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Sv. Trojici_zborový zájazd.

Piesne: 210, 341, 246, 628, A53.