Rodinné spoločenstvo

Stretnutie rodinného spoločenstva v našom cirkevnom zbore

 Rodiny sa v našom cirkevnom zbore začali stretávať od roku 2003. Vďaka Pánu Bohu sa stretávame 17 rokov, čo svedčí o tom, že bratom a sestrám, ktorí sú v manželskom zväzku, ale aj jednotlivcom záleží na tom, byť v spoločenstve Božej rodiny. Je pre nás dôležité, aby sa všetci ľudia na našich stretnutiach vždy osobne stretli s Pánom Ježišom.

V spoločenstve chválime Pána Boha piesňami, modlitbami, preberáme rôzne témy z Božieho slova, diskutujeme, uvažujeme a rozprávame sa o danej téme a skúsenostiach zo života. Prebrali sme témy z rôznych materiálov ako Základy učeníctva, Kresťanské manželstvo a rodina, Nový život 1, 2., Boží plán pre manželstvo a rodinu, Tvoj život v Kristu, Láska a manželstvo, Ovocie Ducha Svätého, evanjeliá podľa Marka a Jána, proroka Jonáša, Listy Timoteovi, Listy Jánove, a momentálne preberáme praktické skúsenosti veriacich psychológov pod názvom Hranice v manželstve.

Zo začiatku sa nás stretávalo šesť až sedem rodín v domácnostiach. Teraz sa pravidelne stretávame  každý tretí týždeň v nedeľu, tri rodiny a niekoľko jednotlivcov, v zborovej sieni na fare v Liptovskom Petre. V lete sa zvykneme stretnúť aj pri opekačke a športových hrách. Organizovali sme rodinné víkendovky napríklad v Párnici, Slavkove, Gerlachove, Beskydskej oáze. Zúčastňujeme sa spolu aj rodinných konferencií v Tatranských Matliaroch, misijných dní Východného dištriktu v Ľubovnianskych kúpeľoch a konferencií Evanjelizačného strediska na Slovensku.

Rodinné spoločenstvo tu nie je len pre manželské páry, rodiny, ale pre všetkých členov v zbore, ktorí túžia po spoločenstve s Pánom Ježišom Kristom.