Služby Božie – 3. nedeľa po Veľkej noci

Pozdrav: Bratia a sestry, srdečne Vás vítame na dnešných službách Božích, 3. nedeľu po Veľkej noci. Ich ústredná téma je: Jubilate – oslavujte. To je úloha všetkých tých, ktorí sú Jeho smrťou a vzkriesením zachránení. Dnes sa to chceme učiť od starozmluvného Žalmistu. Služby Božie začneme piesňou: 122 Modlitba: Svätý Pane Bože, …

Zborový život v mesiaci máj

Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. list Jána 2 Rozpis služieb Božích a …