Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok. Služby Božie na Nový rok si môžete aj prečítať …

Závierka občianskeho roka

Piesne: 331, 65, 415 Text: Žalm 103 Modlitba: Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, úprimne Ti ďakujeme a oslavujeme Ťa za všetky …