2. adventná nedeľa

Piesne: 1, 635, 16 Text: Ž 84 Modlitba: Pane Bože, Otče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvätenia tohto chrámu ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré si našim predkom i nám dal na tomto mieste, kde Teba oslavujeme a vzývame. Zachovaj nám tento príbytok slova a sviatostí, aby v ňom …

Online stretnutia v našom zbore

Počas obmedzení je zakázané sa stretávať. Niektoré stretnutia však prebiehajú online napr. výučba konfirmácie, biblické hodiny, stretnutia rodinného spoločenstva. V prípade, že …

Zborový život v mesiac november

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1. list Korintským 3, 11 Rozpis …