Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku. Synoda je najvyšším a …

Zborový život v mesiaci september

Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša 16,26 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša 10,7 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: