Zborový život v mesiaci február

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1.Korintským 7,23 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február: