1. pôstna večiereň

Piesne: 86, 104, 410 Text: Mt 16, 21-27 Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, Otče náš milý nebeský a ďakujeme Ti srdečne a úprimne, že si nám, hriešnym ľuďom, zveril vzácny poklad svojho svätého slova. Obdar nás, prosíme, Duchom viery a poslušnosti, nech nám On otvorí naše srdcia počuť pravdu Tvojho večného …

1. pôstna nedeľa

Piesne: 80, 444, 85 Texty: Rímskym 10, 8b – 13; Lukáš 4, 1 – 13 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, vzdávame Ti vďaku a chválu, že si vzal na seba bremeno našich bied, odolal si zlým lákadlám a vybojoval si tak dobrý boj dôvery v nebeského Otca.   Stal si sa …

Predpôstna nedeľa

Piesne: 377, 229, 458 Texty: 1. Kor 13, 1-13; Lk 18, 31-43 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, plný milosti a lásky, Ty …

Nedeľa po Deviatniku

Piesne: 333, 556, 365 Texty: 1. Kráľov 8, 57-58; Lk 8, 4-15 Modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým …

Nedeľa Deviatnik

Piesne: 384, 204, 345 Texty: Filipským 1, 27-30;  Mt 20, 1-16 Modlitba: Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si naším Ochrancom …

3. nedeľa po Zjavení

Piesne: 54, 200, 242 Texty: Filipským 2, 12-13; Mt 17, 1-9 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, Ty si náš pomocník a tešiteľ …

2. nedeľa po Zjavení

Piesne: 37, 36, 355 Texty: Rim 12, 6-16;     J 1, 43-51 Modlitba: Milý Pane Bože, Ty si nás vyslobodil z osamelosti …