Predaj pozemkov cirkevného zboru v Lipt. Petre

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter, matkocirkev Liptovský Peter,  ponúka na predaj pozemky na stavbu rodinných domov, ktoré sú  vedené na LV 1310 – na nasledovných parcelách: 724/2 s rozlohou 569 m2 724/7 s rozlohou 569 m2 724/6 s rozlohou 93 m2 724/5 s rozlohou 569 m2 724/6 s rozlohou 557 m2 Pozemky sa …

1. nedeľa po Veľkej noci

Piesne: 213, 129, 143 Text: 1. list Petra 1, 3-9;  Ján 20, 24-29 Modlitba: Večne požehnaný Pane náš Bože, nebeský Otče, ďakujeme …

2. slávnosť veľkonočná

Piesne: 121, 149, 600 Text: Sk 10, 34-41; Lk 24, 13-35 Modlitba: Vzkriesený Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si sa obetoval za …

1. slávnosť veľkonočná

Piesne: 37, 123, 126, 164 Text: Ž 118, 14-24; Mk 16, 1-8 Modlitba: Všemohúci veľký Bože, milosrdný Otče náš nebeský, ktorý si …

Veľký piatok

Veľký piatok – pašiové služby Božie Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: …

Kvetná nedeľa

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.        …