Zborový život v mesiaci august

Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie. Žalm 139, 14 Rozpis služieb …

Zborový život v mesiaci júl

Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. 1.kniha Kráľov 19,7 Rozpis služieb …