Zborový život v mesiaci marec

Ak si upriamite srdcia na Hospodina … … a budete slúžiť Jemu samému. 1. Samuelova 7,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …