Detská besiedka

Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce;
nie pre nečistý zisk, ale ochotne.
Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu…

1. Petra 5, 2-3

Tento text vyjadruje náš postoj, s ktorým učíme Božie pravdy detičky z nášho zboru.
Počas stretnutí im chceme byť vzorom a sprostredkovať náš osobný vzťah s Bohom,
hovoríme o vlastných rozhodnutiach, ktoré neboli správne,
ale tiež o tých, z ktorých má Pán Boh radosť, o každodenných situáciách,
v ktorých môžu počuť akým spôsobom hľadáme Božiu vôľu.
Zároveň nám záleží na tom, aby sa aj oni mohli pýtať na veci,
na ktoré potrebujú odpovede.
Túžime po tom, aby sme múdro hľadali Pána Boha v biblických príbehoch,
ale aj v bežných dňoch. Tiež sa spolu hráme, spievame a veľmi radi aj vyrábame.
Sme radi, keď k nám príde aj niekto nový a tak ak chceš, aby aj Tvoje dieťatko poznávalo Božie pravdy, môžeš prísť medzi nás – si vítaný .