Kontakt

Predsedníctvo Cirkevného zboru:
Mgr. Daniela Mikušová
zborová farárka CZ

Vladimír Šimovič
zborový dozorca

Kontakt:
Evanjelický a.v. farský úrad
Liptovský Peter č.d. 52
pošta Liptovský Hrádok 1
033 01 Liptovský Peter

kostlp
Tel.: 044 / 52 22 367 E-mail: lipt.peter@ecav.sk