Filiálka Vavrišovo

Stretávame sa na službách Božích každú nedeľu o 08:00 hod. Po službách Božích majú naše

deti vyučovanie na detskej besiedke v zborovej sieni.

V týždni sa stretávame v zborovej sieni na večerných biblických hodinách podľa rozpisu.

Súradnice: N 49°4.15070′, E 19°45.43945′