Filiálka Jamník

Chrám Jamník

Stretávame sa na službách Božích každú nedeľu o 11:00 hod. Počas služieb Božích majú naše deti vyučovanie na detskej besiedke v zborovej sieni.

V týždni sa stretávame na večerných biblických hodinách podľa rozpisu.