Ženská skupinka

Ženská skupinka je spoločenstvo žien nášho cirkevného zboru, v ktorom sa stretávame takmer pravidelne (okrem letných prázdnin), každé dva týždne. Študujeme Božie slovo, v ktorom sa vyučujeme pri stretnutiach navzájom, nepreberáme nič také, čo by sa výlučne týkalo iba žien.

Študijné materiály máme od spoločnosti CSB – COMMUNIUM BIBLE STUDY, ktorých prekladom sa zaoberá skupina evanjelických veriacich v rôznych krajinách. My konkrétne objednávame materiály z Českej republiky z Komunitného štúdia Biblie, ktorí si zobrali za cieľ meniť životy ľudí pod vplyvom Biblie. A tento cieľ je aj naším cieľom.

Ako vyzerá toto naše štúdium?

Každá sestra v skupinke dostane študijnú príručku s lekciami, ktoré nás sprevádzajú pri štúdiu, pri preberaní jednotlivej biblickej knihy. Táto príručka obsahuje biblický komentár k predošlej preberanej lekcii, pre osobné hlbšie pochopenie, záverečné opakovanie a otázky k textu určeného pre ďalšie stretnutie. Takto sme prebrali už 1. List Jánov, List Efezským, Deuteronomium a momentálne preberáme Skutky apoštolov.

Prvým krokom v spôsobe štúdia konkrétnej lekcie je štúdium doma, kde v tichosti môžeme vnímať, čím Pán Boh chce osobne prehovoriť k nám, ako nás chce zmeniť. Vždy pred samotným čítaním alebo na začiatku spoločného stretnutia sa modlíme k Bohu, prosíme o Jeho vedenie a múdrosť, aby nám pomohol pochopiť text. Text po prečítaní z Božieho slova študujeme pomocou otázok, na ktoré si postupne doma odpovieme a zapíšeme. Druhým krokom pri osobnom stretnutí v skupinke (momentálne on-line skupinke), je spoločná diskusia nad textom, ktorú vedie moderátor. Pri diskusii sa zdieľame navzájom s tým, čo sme sami vypozorovali z textu, čo nás oslovilo. Ako tretí krok nasleduje výklad sestry farárky so zameraním na pochopenie hlavných bodov lekcie, hlavnej myšlienky a praktickú aplikáciu. Na konci každej lekcie je osobný záver, v ktorom sú položené otázky takpovediac „na telo“, cez ktoré sa nás sám Pán Boh pýta, ako je to s nami, s naším životom, s našou službou, či Ho milujeme tak, ako On miluje nás, či Ho rešpektujeme, poslúchame a sme pokorní, pretože je to dobré pre nás, či Boha správne uctievame, či máme v Ňom istotu, veríme Mu, či sme vôbec ochotní naplno dôverovať Bohu, či sme pripravení na budúcnosť a radujeme sa v Ňom za to, čo pre nás a našu záchranu urobil Pán Ježiš, či vôbec dokážeme nechať Boha ísť pred sebou a poznávať Jeho vôľu, či sme na ceste požehnania alebo… toľko či by sme mohli napísať, ale dôležité je, aby sme si dokázali na všetko odpovedať. Nesmierne veľké požehnanie prijímame pri poznávaní Božieho slova a samotného Boha cez Pána Ježiša.

Milá sestra, ak čítaš tento príspevok o ženskej skupinke, nechcela by si aj Ty bližšie spoznávať svojho Stvoriteľa, Spasiteľa, alebo si odpovedať na otázky, ktoré začínajú slovíčkom „či“?

Veď najväčším triumfom osobnej viery je: „Utíchni a poznaj, že ja som Boh.“ Žalm 46,11