O zbore

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Peter patrí do Liptovsko-oravského seniorátu a do Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorí bývajú:

  • v matkocirkvi Liptovský Peter
  • vo filiálke Vavrišovo
  • vo filiálke Jamník

okrem nich aj tí, ktorí nebývajú na území cirkevného zboru ale majú vysporiadané členstvo podľa cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

Cirkevný zbor má právnu subjektivitu.