Matkocirkev Liptovský Peter

Celozborový chrám Boží

Stretávame sa na službách Božích každú nedeľu o 09:30 hod. Počas služieb Božích majú naše
deti vyučovanie na detskej besiedke v zborovej sieni.

V týždni sa stretávame v zborovej sieni na večerných biblických hodinách podľa rozpisu.

Súradnice: N 49°4.32603′, E 19°42.59883′