Služby Božie – 2. nedeľa adventná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa adventná.