Currently browsing

január 2021

Nedeľa Deviatnik

Piesne: 384, 204, 345 Texty: Filipským 1, 27-30;  Mt 20, 1-16 Modlitba: Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si naším Ochrancom …

3. nedeľa po Zjavení

Piesne: 54, 200, 242 Texty: Filipským 2, 12-13; Mt 17, 1-9 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, Ty si náš pomocník a tešiteľ …

2. nedeľa po Zjavení

Piesne: 37, 36, 355 Texty: Rim 12, 6-16;     J 1, 43-51 Modlitba: Milý Pane Bože, Ty si nás vyslobodil z osamelosti …

1. nedeľa po Zjavení

Piesne: 20, 58, 285 Texty: Rim 10, 16-21;    Lk 2, 41-52 Modlitba: Hospodine, večný Bože, náš Otče, vo svojom Synovi Pánovi …

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Piesne: 59, 35, 63 Texty: Iz 60, 1-6; Mt 2, 1-12 Modlitba: Nebeský Bože, Pane neba i zeme, chválime Ťa za to, …

Nedeľa po Novom roku

Piesne: 72, 74, 520 Texty: 1.Pt 4, 12-19;  Ján 4, 25-40 Modlitba: Všemohúci a milostivý Bože, Ty si s nami skrze svojho …

Nový rok

Piesne: 70, 351, 69 Texty: Rímskym 8, 28-32;  Lukáš 2, 21-24 Modlitba: Všemohúci večný Bože a láskavý náš nebeský Otče, na počiatku …