Currently browsing

december 2020

Záver občianskeho roka

Piesne: 65, 36, 359 Texty: Žalm 27; Lukáš 12, 22-34 Modlitba: Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne a …

Nedeľa po Vianociach

Piesne: 210, 62, 54 Texty: 2. Tim 4, 1-4;  Mt 21, 42-46; Modlitba: Milý Bože a Otče náš nebeský, Ty si dal …

2. slávnosť vianočná

Piesne: 59, 49, 53 Texty: Sk 6, 8-15; 7, 54-60; Mt 23, 34-39; Modlitba: Veľký a dobrotivý náš Bože, oslavujeme Ťa za …

1. slávnosť vianočná

Piesne: 31, 40, 52 Texty: Títovi 2, 11-14; Mt 1, 18-23; Modlitba: Milosrdný a dobrotivý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že si …

Služby Božie – ZRUŠENÉ

Milí bratia a sestry, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal ZÁKAZ výkonu BOHOSLUŽIEB …

Červené čižmičky

Pre 4.adventnú nedeľu si pre Vás Alenka pripravila jeden starý a krásny príbeh. Možno ho poznáte, ale to nám nebráni opäť sa …