Currently browsing

máj 2023

Služby Božie – Vstúpenie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Vstúpenie. Piesne: 164, 365, 158, 162, A 38.

Zborový život v mesiaci máj

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Príslovia 3, 27 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …