Currently browsing

november 2021

Online stretnutia v našom zbore

Počas obmedzení je zakázané sa stretávať. Niektoré stretnutia však prebiehajú online napr. výučba konfirmácie, biblické hodiny, stretnutia rodinného spoločenstva. V prípade, že …

Zborový život v mesiac november

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1. list Korintským 3, 11 Rozpis …