Currently browsing

august 2019

Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša 10,7 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: