Currently browsing

jún 2023

Zborový život v mesiaci júl

Milujte svojich nepriateľov, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Ev. …

Zborový život v mesiaci jún

Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme, i hojnosť obilia a muštu. 1 Mojžišova 27,28b Rozpis služieb Božích a …