Currently browsing

apríl 2020

2. nedeľa po Veľkej noci

2. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 190, 156, 137, 520 Texty: 1 Petra 2, 21-25; Ján 14, 1-6 Kázeň: Ja som dobrý …

1. nedeľa po Veľkej noci

1.nedeľa po Veľkej noci Piesne: 121, 463, 125, 133 Texty: 1 Petra 1, 3-9; Matúš 28, 11-15 Kázeň: V ten istý prvý …

Podpora cirkevného zboru

Drahí priatelia, bratia a sestry, momentálne sa ako zbor nemôžeme stretať na službách Božích, či iných príležitostiach, a tak sa zboru strácajú na …

2. slávnosť Veľkonočná

2. slávnosť veľkonočná Piesne: 392, 153, 151, 601 Texty: Žalm 118, 1-13; Lk 14, 13-35 Kázeň: Mária však stála von pri hrobe …

1. slávnosť Veľkonočná

Piesne: 122, 146, 126, 136 Texty: 1 Kor 5, 6-8 ; Mk 16, 1-8 Kázeň: Určite sme už všetci v živote aspoň …

Služby Božie – Veľký piatok

Veľký piatok Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: …

6. Nedeľa pôstna – Kvetná

PAŠIE – KVETNÁ NEDEĽA    str. 44 … priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne.   …