Večerné služby Božie – 2. adventná večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 2. adventná večiereň.