Večerné služby Božie – 3. adventná večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 3. adventná večiereň.