Služby Božie – 1.slávnosť vianočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1.slávnosť vianočná.