Služby Božie – nedeľa Deviatnik

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – nedeľa Deviatnik.