Služby Božie – Vstúpenie Krista Pána na nebo

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Vstúpenie Krista Pána na nebo.