Služby Božie – 19.nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 19.nedeľa po Svätej Trojici.