Služby Božie – Pamiatka reformácie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Pamiatka reformácie.