Zoznam kníh v zborovej knižnici

Milí bratia a sestry,

v dnešnej výnimočnej situácii, keď sa nemôžeme slobodne pohybovať vonku a stretávať s ľuďmi, Vám dávame do pozornosti našu zborovú knižnicu, ktorá obsahuje takmer 700 kníh.
Sú to knihy na premýšľanie, oddych, knihy pre dospelých aj pre deti. V prípade záujmu zavolajte na ev. farský úrad Liptovský Peter, môžeme Vám poradiť a tiež doniesť knihy do Vašej poštovej schránky.

Zoznam kníh: