Kázeň z 1. adventnej večierne

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne z 1. adventnej večierne.