Kázeň z 3. adventnej večierne

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne z 3. adventnej večierne.