Služby Božie – 12. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 12. nedeľa po Sv. Trojici.