Služby Božie – 23. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 23. nedeľa po Sv. Trojici.