Služby Božie – 24. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 24. nedeľa po Sv. Trojici.